Comunitate

proiect anual

Ateliere de Creaţie Rotary

Atelierul de Creaţie Rotary, organizat cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Paşti, este un proiect de suflet al colegei noastre Angela Dobrai, care implică 12 şcoli generale din Baia Mare, patru artişti plastici voluntari, membri Rotaract si Interact precum şi voluntari de la Asociaţia Autism Baia Mare.

2013

Renovarea Centrului de Zi al Asociaţiei Autism Baia Mare

Asociaţia Autism Baia Mare a beneficiat în 2013 de sprijinul financiar a trei rotarieni inimoşi: Vasile Dobran, Alexandu Nicolici şi Iuliu Chiorean, şi un grup de voluntari care au renovat sediul Centrului de Zi al Asociaţiei.

2001-2003

Rotary pentru Copiii Necãjiţi

Între anii 2001-2003, acţiunile de colectare de fonduri ale clubului nostru s-au canalizat spre programul “Rotary pentru Copiii Necăjiţi”. Prin acest program, Clubul Rotary Baia Mare a urmărit să ofere sprijin copiilor din centrele de plasament din întreg judeţul Maramureş.

2002

Sprijinirea tinerilor cu probleme de limbaj “Copii vorbesc frumos”

Rotary Club Baia Mare a iniţiat în anul 2002 un program de consultanţă logopedică pentru copii cu deficienţe de vorbire prin intermediul unor profesori voluntari şi a sprijinit financiar editarea şi tehnoredactarea unui îndrumar logopedic.