Proiecte

Rotary pentru Copiii Necãjiţi

Între anii 2001-2003, acţiunile de colectare de fonduri ale clubului nostru s-au canalizat spre programul “Rotary pentru Copiii Necăjiţi”. Prin acest program, Clubul Rotary Baia Mare a urmărit să ofere sprijin copiilor din centrele de plasament din întreg judeţul Maramureş. Rotarieni din Clubul Rotary Gevelsberg, Gert Dunkel, Ingeborg şi Wolfgang Sternberg şi Dr. Walter Prestel, împreună cu rotarieni din clubul nostru, au vizitat Centrul de Plasament pentru „Copiii şcolari cu Deficienţe din Baia Mare”, str. B. Şt. Delavrancea, iar instituţia a beneficiat de o donaţie de 60 mil. lei. Cu aceasta sumă s-au refăcut grupurile sociale, s-a renovat sala de mese, au fost dotate toate camerele cu televizoare şi s-au oferit instituţiei un videorecorder şi un radiocasetofon. Implicarea clubului nostru în viaţa acestor copii a fost nu doar una materială, prin donaţii cu sprijinul firmelor locale (S.C. Moda Group) sau internaţionale („L’Institut de Reeducation” din Franţa), ci şi una sufletească (excursii oferite în afara centrului în staţiunea montană Şuior sau vizita copiilor din centru cu ocazia sărbătorilor). Acţiunile de susţinere a copiilor aflaţi în Centrul de Plasament de pe Valea Borcutului au continuat prin trimiterea lor în tabere la munte şi la mare. Sprijinul financiar a venit din donaţii făcute de Clubul Rotary Gevelsberg dar şi din acţiunile de colectare de fonduri realizate de clubul nostru. Pentru mulţi dintre aceşti copii, aceste excursii au fost primele ieşiri în vacanţă în afara Centrului iar bucuria lor este exprimată sincer în scrisorile de mulţumiri trimise. Timp de mai mulţi ani, 20 de copii din aceste case au beneficiat anual de 2 tabere, una la munte şi una la mare, în locaţiile alese de copii împreună cu asistenţii sociali.
TIP PROIECT : Anual 2001-2003
 BENEFICIARI : Copii aflaţi în Centrul de plasament Valea Borcutului
VALOARE PROIECT : RON 60,000
Înapoi la Comunitate