VIZIUNEA ROTARY

„Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — across the globe, in our communities, and in ourselves.” (MOP 2019- ROTARY’S STRATEGIC PLAN – pg. 6)

Împreună, vedem o lume, unde oamenii se unesc și acționează pentru a face o schimbare durabilă la nivel global, în comunități și în noi înșine.

MISIUNEA ROTARY

Încurajarea și promovarea idealului de a servi ca bază a unei construcții solide și în particular încurajarea și promovarea:

  • Dezvoltării cercului de cunoscuți ca oportunitate pentru a servi.
  • Standardelor ridicate etice si de afaceri.
  • Aplicarea standardelor înalte din Rotary în viața personală.
  • Înțelegerea internațională, bunăvoința și pacea prin intermediul solidarității si împărtășirea valorilor comune de către oamenii de afaceri si profesioniști uniți de idealul de a servi

VALORILE FUNDAMENTALE

Rotary a adoptat valorile fundamentale în 2007, ca parte a  Planului Strategic Rotary, și aceste cinci valori sunt trăsături fundamentale ale fiecarui Rotarian.

Valorile fundamentale ale Rotary International sunt urmatoarele (MOP2019  – ROTARY’S STRATEGIC PLAN PAG 6):

  • Serviciul (Service)
  • Camaraderia (Friendship)
  • Diversitatea (Diversity)
  • Integritatea (Integrity)
  • Capacitatea de a conduce (Leadership